VƯỢT QUA SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI

VƯỢT QUA
SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI
Về Nguồn sửu ấm lòng ta
Quên đi đau khổ vượt qua khốn cùng
Về Nguồn đem lại yên bình
Họa tai tan biến lần lần tốt tươi
Dù cho còn vẫn ngược xuôi
Về Nguồn trổi dậy mùa xuân trong lòng
Vượt qua sóng gió cuộc đời
Chuyển họa thành phúc yên bình tai qua
Về Nguồn đem lại thành công
Nhất là tỏa sáng đức nhân con người
Lợi danh rực rỡ sáng ngời
Gia đình dòng họ vui thời an vui
Cha Trời, Địa Mẫu tối cao
Luôn luôn phù hộ cho nào những ai
Có lòng nghĩ đến Ông Cha
Có lòng trung hiếu thờ tôn Cội Nguồn
Có lòng Quốc Tổ tôn thờ
Hồn Thiên sông núi phù trì chở che
Về Nguồn xây dựng quê hương
Cho non cho nước giàu sang đẹp lành
Về Nguồn chuyển hướng cuộc đời
Kế thừa Quốc Tổ đất trời cao bay
Chủ nhân Văn Hóa tối cao
Vượt lên tất cả, vượt lên trí phàm
Về Nguồn muôn việc dễ dàng
Về Nguồn bước đến son vàng, vàng son
Về Nguồn thành đạt ước mơ
Vượt qua sóng gió bình yên cuộc đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s