MẤY AI-1

MẤY AI
Mấy ai ưa thích chiến tranh
Mấy ai ưa thích nát tan cửa nhà
Mấy ai ưa thích bạo tàn
Mấy ai ưa thích một nhà hại nhau
Chỉ người lòng dạ gươm đao
Mới mơ chém giết hại nhau tương tàn
Bởi vì tham vọng điên cuồng
Kể chi mạng sống con người kể chi
Ôi thôi danh lợi phù du
Luống công khổ nhọc thi nhau gian tà
Ôi thôi rốt lại được gì
Khói mây rồi cũng trở về khói mây
Mơ chi cái cảnh nồi da
Thi nhau nấu thịt xé xâu hận thù
Hãy mơ an lạc thanh bình
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân
Nhân Quyền, Dân Chủ, tự do
Văn minh hạnh phúc biết bao đẹp lành
Mơ chi cái cảnh chiến tranh
Để rồi khốn khổ tan tành nước non
Mấy ai ưa thích chiến tranh
Mấy ai không muốn bình an thanh bình
Con đường Nguồn Cội tuyệt vời
Con đường trên thuận lòng trời, dưới hợp lòng dân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s