VIỆT NAM TRÍ TUỆ

VIỆT NAM TRÍ TUỆ

Tôi đã thấy, một Việt Nam trí tuệ
Lắm tài ba, những phản biện tuyệt vời
Những thông tin, ngập tràn đầy minh chính
Lời ngọc châu, khai trí chỉ mở đường
Đầy thông minh, những gì luôn tỏa sáng
Khắp nhân tài, như nấm đã mọc lên
Những anh hùng, nhiều không sao kể xiết
Lớn rất nhanh, vùn vụt tựa như tên
Một Việt Nam, đã trở thành đệ nhất
Khắp hoàn cầu, trổi dậy những anh linh
Chúng ta hãy, vui mừng cho đất nước
Tận mai sau, rộ nở những niềm tin
Có chết đi, cũng rạng bầu nhiệt huyết
Giống Rồng Tiên đẹp mãi tận nghìn sau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s