CHUNG SỨC LẬP CÔNG

CHUNG SỨC LẬP CÔNG

Hai ta chung sức lập công
Cho đời tỏa sáng, cho quê yên lành

Em chăm chỉ lo truyền kinh giáo
Còn anh lo đối phó quân thù
Chung lo gìn giữ nước nhà
Vì tương lai con cháu vì sơn hà nước non

Anh là sao sáng mọc lên
Em là ngọn đuốc sáng soi không ngừng
Phá tan gian ác bạo tàn
Phá tan bóng tối bao điều bất công
Anh đi theo bước Cha Ông
Hùng, bi, trí, đức, xông pha lẫy lừng
Em vì Nguồn Cội, Cội Nguồn
Hai ta chung một con đường tương lai
Anh yêu nước, em thương dân
Anh vì dân tộc, em xây hòa bình
Anh vì Dân Chủ, Nhân Quyền
Em vì sự sống công bằng tự do
Chung tay xây dựng ấm no
Nghĩa tình chồng vợ keo sơn trọn đời
Sống theo Quốc Tổ Vua Hùng
Mãn trần ta lại về trời cùng nhau
Đã là con cháu Rồng Tiên
Gia đình việc nước phải luôn chung lòng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s