HƯỚNG VỀ NGUỒN CỘI

HƯỚNG VỀ NGUỒN CỘI
Nhìn dân chúng hướng về Nguồn Cội
Khắp nơi thờ, đông nghịt chúng dân
Gần hai nghìn mọc lên thờ tự
Dậy phong trào, cùng khắp non sông
Vậy mới biết, Việt Nam tuy nhỏ
Nhưng lòng người, trụ vững Tổ Tông
Người đi Giỗ Tổ, nước dâng
Người về Nguồn Cội rền vang đất trời
Một đất nước, sáng ngời Nguồn Cội
Làm khiếp hồn, lũ giặc ngoại xâm
Việt Nam dân tộc Rồng Tiên
Luôn là sức mạnh vô biên hào hùng
Khi dân tộc Cội Nguồn trở lại
Thời Việt Nam, nội lực dâng trào
Dời sông lấp biển quật nhào
Biết bao thế lực, tàn đời ngoại xâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s