VIỆT NAM QUỐC TỔ

VIỆT NAM QUỐC TỔ

Anh có thấy, Việt Nam Quốc Tổ
Đấng anh linh, vận chuyển hồn linh
Làm cho đất nước Việt Nam
Con Hồng cháu Lạc, dậy non dậy bờ
Cả trăm triệu, hướng về Nguồn Cội
Rợp trời mây, hội tụ anh em
Rồng Tiên khí thế Rồng Tiên
Trên non dưới biển, người dâng cuộn người
Nước Nam Việt, sáng bừng truyền thống
Trăm triệu người, cùng chống ngoại xâm
Theo chân Quốc Tổ Hùng Vương
Thiên la địa võng, trùm lên quân thù
Ngọn gió Thánh, vang lừng khắp chốn
Úm ba la, sấm sét dậy non
Ằm ầm bão tố cuồng phong
Phen nầy khiếp vía, ngoại xâm phen nầy
Anh có thấy, đất trời Nam Việt
Đang đổi thay vực dậy văn minh
Làm cho đất nước Việt Nam
Hào hùng trở lại, vinh quang giống nòi
Anh có thấy, Vua Hùng quyền biến
Mở con đường Văn Hóa anh linh
Con đường Nguồn Cội Cha Ông
Khắp nơi rợp bóng, người đi về Nguồn
Làm cho nước Việt lẫy lừng
Có ông Quốc Tổ khiếp hồn ngoại xâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s