CÓ HẠI GÌ ?
Thành kính Cha Ông, có hại gì
Sao ta không kính, lại quên đi
Cội Gốc của ta, ta gìn giữ
Tôn thờ Nguồn Cội, ngại cái chi
Còn Trung còn Hiếu, thành chánh quả
Còn Nguồn còn Cội, sống uy nghi
Dại gì vứt bỏ, rơi cảnh khổ
Để hồn lạc lối, đọa âm ti
Cái khôn cái dại, trong gan tất
Đường ngay lối chính ta cứ đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-