CÓ HẠI GÌ ?

CÓ HẠI GÌ ?

Thành kính Cha Ông, có hại gì
Sao ta không kính, lại quên đi
Cội Gốc của ta, ta gìn giữ
Tôn thờ Nguồn Cội, ngại cái chi
Còn Trung còn Hiếu, thành chánh quả
Còn Nguồn còn Cội, sống uy nghi
Dại gì vứt bỏ, rơi cảnh khổ
Để hồn lạc lối, đọa âm ti
Cái khôn cái dại, trong gan tất
Đường ngay lối chính ta cứ đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s