RẠNG ÁNH SAO

RẠNG ÁNH SAO

Cội Nguồn chung hội, có sao nào
Về Nguồn nào phải, thấp hay cao
Ông Cha thờ phụng, niềm tôn kính
Kẻ giỏi người thông, cũng như nhau
Hiếu, Trung, trung hiếu, lòng con cháu
Tỏa sáng ngàn mây, rạng ánh sao
Kế thừa Quốc Tổ, chung nhau bước
Rồng Tiên tỏa sáng, khắp năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s