NHÌN VỀ TƯƠNG LAI-1

NHÌN VỀ TƯƠNG LAI

Đừng nối tiếc, những gì quá khứ
Hãy nhìn về, những bước tương lai
Một mùa xuân, ngày mai tươi sáng
Một Việt nam, sạch hết chông gai
Về Nguồn Cội, chung nhau đoàn kết
Cảnh thanh bình, giàu có đâu sai
Thuận cơ trời, Việt Nam tỏa sáng
Họa biến tan, dứt hết họa tai
***
Tôn thờ Quốc Tổ đắp xây
Cho non cho nước, bình an thanh bình
Theo lời Quốc Tổ chỉ đường
Vượt qua kiếp nạn không còn khổ đau
Đừng tiếc nối , hãy mau cởi bỏ
Vượt sông mê, rộng mở tấm lòng
Chung nhau một Cội một Nguồn
Cho non cho nước thanh bình an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s