GIẶC LÀ NƯỚC TA LÀ NÚI

GIẶC LÀ NƯỚC TA LÀ NÚI

Trung Quốc không bao giờ từ bỏ xâm lược
Việt Nam về Cội Nguồn, thành những dãy núi cao
Trung Quốc quyết tâm xâm lược bao nhiêu
Dân Ta càng quyết đắp xây Cội Nguồn
Hơn thua chỉ một nước cờ
Thắng thua, chỉ một con đường mà thôi
Con đường Nguồn Cội tối cao
Không ai hơn được Việt Nam về Nguồn
Tạo lên sức mạnh Đại Đồng
Phá tan tất cả giặc thù ngoại xâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s