ĐAU THƯƠNG

ĐAU THƯƠNG

Thế thời, thời thế lu bu
Lạc Nguồn lạc Cội biết bao khổ sầu
Làm cho cuộc sống tơi đầu
Chia lìa bè phái hận thù hại nhau
Chiến tranh thịt nát xương tan
Nồi da nấu thịt anh em Đồng Bào
Rồng Tiên con cháu Lạc Hồng
Kẻ đi Âm Phủ người chầu Diêm Vương
Ôi thôi thê thảm đau thương
Cũng vì lạc Cội mà nên nỗi nầy
Bên bờ vực thẳm tiêu điều
Da vàng máu đỏ gặp nhiều tai ương
Nhìn lên thẹn với Cha Ông
Nhìn xuống thẹn với non sông nước nhà
Thế thời loạn lạc khắp cùng
Hãy mau trở lại Cội Nguồn mới yên
Việt Nam dòng giống Rồng Tiên
Hãy về Nguồn Cội theo chân Vua Hùng
Vượt qua sóng gió bão bùng
Vượt qua kiếp nạn, dứt đường khổ đau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s