TRANG SỬ MỚI

TRANG SỬ MỚI

Đã đến lúc, theo chân Quốc Tổ
Cùng chung tay gìn giữ giang san
Chung tay xây dựng nước non
Chung tay đánh đuổi ngoại xâm giặc Tàu
Theo Quốc Tổ quyết lòng đổi mới
Một Việt Nam tỏa sáng văn minh
Nhân Quyền, Dân Chủ tự do
Dân giàu nước mạnh dứt đi đói nghèo
Xây dựng nước theo đường Văn Hóa
Hiệp Cội Nguồn mở trí khai tâm
Tài năng trí đức bừng lên
Chung nhau triệt phá tàn gian yêu tà
Gươm trí huệ, sáng bừng khí phách
Dậy hào hùng kinh khiếp yêu ma
Anh linh truyền thống chuyển xoay
Làm cho đất nước trổ hoa thanh bình
Giờ Quốc Tổ trở về trần thế
Như mặt trời soi sáng nhân gian
Văn thơ Quốc Tổ truyền ban
Chỉ đường mở lối, thênh thang phúc lành
Đã đến lúc chung cùng hành động
Theo Cha Ông nới rộng vòng tay
Triệu người như một tiến lên
Rồng Tiên nòi giống làm nên hào hùng
Tự do , Dân Chủ, Nhân Quyền
Mở trang sử mới Tiên Rồng vẻ vang
Việt Nam đất nước Việt Nam
Năm châu bổn biển danh vang lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s