LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC

LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC

Căn bản lãnh đạo đất nước, là người trung thành tuyệt đối. Đối với non sông Tổ Quốc tôn thờ Ông Cha, thi hành Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, bảo vệ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp không có lỗi sai phạm. Chỉ có làm được như vậy mới đem lại sự bình yên cho toàn xã hội. Trở thành những lãnh đạo mẫu mực gương mẫu, thật sự vì dân vì nước.
– Lãnh đạo đất nước mà chỉ biết trung thành cho đảng phái, bè phái, thâu tóm quyền lực chính trị về phe bè nhóm. Độc tài độc trị. Thì sự lãnh đạo đó, không phải là vì dân vì nước vì Dân Tộc Việt Nam, mà chỉ là phục cho lợi ích riêng đảng phái, bè phái chính trị.
– Lãnh đạo theo xu thế độc tài độc trị, thì nhất định đối lập với nhân dân, dẫn đến xung đột mẫu thuẫn nghiêm trọng thậm chí dân và nhà nước trở thành kẻ thù nhau.
– Trên thực tế, Dân và Chính Quyền không có sự mâu thuẫn, nếu Chính Quyền đó sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Đi vào tam quyền phân lập Hành Pháp, Tự Pháp, Luật Pháp. Còn lãnh đạo theo xu thế độc tài độc trị luôn tạo ra hai thái cực khác nhau. Công Hữu Hóa Lãnh Đạo Đất Nước thuộc về Nhà Nước, đánh mất hoặc hạn chế Tư Hữu Hóa Phát Triển Tư Hữu thuộc về Nhân Dân. Để dung hòa Tư Hữu Hóa và Công Hữu Hóa đi vào công bằng bình đẳng chung trong đường hướng phát triển, không ngoài sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp thì mới đi đến Dân Giàu Nước Mạnh được.
– Như vậy căn bản lãnh đạo tốt đất nước phải là người vì dân vì nước tuyệt đối Trung Thành với Hiến Pháp Luật Pháp, Đạo Pháp, nắm vững kỉ cương Tam Quyền Phân Lập. Vì xã hội Công Bằng vì Nhân Dân phục vụ. khi đã được bầu chọn làm người lãnh đạo đất nước.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s