CÒN GÌ HIẾU TRUNG

CÒN GÌ HIẾU TRUNG

Đã là con cháu Rồng Tiên
Tôn thờ Nguồn Cội hiển nhiên sự đời
Lẽ thường cuộc sống làm người
Không quên Nguồn Cội mới là người khôn
Chỉ người đánh mất lương tri
Mới quên Tổ quên Tiên của mình
Người như thế có gì đáng nói
Quên Cội Nguồn, truyền thống Ông Cha
Sống thời lạc lối bơ vơ
Chết đi sa đọa hồn linh, linh hồn
Với những kẻ, không còn trung hiếu
Thời mong gì, đạt đến Thánh, Tiên
Sống thời tai họa triền miên
Khó mong yên ổn bình yên cuộc đời
Là con cháu tôn thờ Quốc Tổ
Thời Hồn Thiên, che chở an lành
Muốn chi đặng nấy viên thành
Tấm lòng Trung Hiếu đất trời thưởng ban
Đã có Quốc Tổ
Còn phải theo ai
Đi theo Quốc Tổ lên tiên về trời
Quốc Tổ đấng phước vẹn toàn
Thần thông trí tuệ sáng ngời vô biên
Làm người đáng mặt hùng anh
Xem thường Nguồn Cội hiếu trung không còn
Vọng ngôn ngạo mạng ngông cuồng
Không sao tránh khỏi con đường diệt vong
Cuồng ngôn ngạo mạng Cha Ông
Không sao tránh khỏi nát tan cơ đồ
Đã có Quốc Tổ
Thời phải nương về
Sao ta lại bỏ
Còn gì hiếu trung
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s