ĐẸP MÃI VIỆT NAM-1

ĐẸP MÃI VIỆT NAM

Việt Nam đẹp mãi Việt Nam
Mấy nghìn năm vẫn thế nước non quê nhà
Dù cho mưa gió thế nào
Việt Nam vẫn mãi sáng ngời Việt Nam
Việt Nam vẫn mãi thân thương
Đất, trời, biển cả, núi non, sông hồ
Làng quê khói tỏa lam chiều
Bình minh đồng nội, cánh cò chân mây
Lũy tre thôn xóm xa xa
Ánh trăng vắt vẻo, chênh vênh lưng đồi
Lối về phố thị dập dìu
Xuôi dòng con nước, thuyền về thuyền đi
Ngọt ngào tiếng hát ngân nga
Cho quê thắm nghĩa, cho là tình thương
Việt Nam đẹp mãi Việt Nam
Việt Nam đẹp mãi nước non quê nhà
Việt Nam đẹp mãi trong lòng
Việt Nam đẹp mãi đất trời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s