TIẾP BƯỚC CHA ÔNG-1

TIẾP BƯỚC CHA ÔNG

Sức mạnh Việt Nam
Chính là;
Lòng yêu nước
Chung tay đoàn kết
Kế thừa tiếp bước Cha Ông
Bừng lên khí thế hùng anh giống nòi
Một dân tộc, lẫy lừng bất khuất
Có từ thời dựng nước dựng non
Uy linh Bách Việt Văn Lang
Trừ yêu diệt quỉ rền vang sông hồ
Dù thời thế, thế thời chi nữa
Người Việt nam, vẫn vững tay chèo
Vượt qua sóng gió bão bùng
Thoát ra tất cả gọng kìm ngoại bang
Tự mình trụ vững đôi chân
Quyết tâm vực dạy hi sinh đến cùng
Vì Tổ Quốc không gì sợ hãi
Vì nước non dũng cảm gan lì
Chết theo Quốc Tổ, sống vì nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s