MÙA XUÂN ĐẾN

MÙA XUÂN ĐẾN

Mùa xuân đến, đâu còn đông giá lạnh
Đầy sắc hoa, cùng khoe nhị tỏa hương
Một mùa xuân, trong mùa xuân Nguồn Cội
Đẹp lòng người, và đẹp cả tình thương
Một đất nước, năm nghìn năm vận hội
Đã đơm bông, cùng trổi dậy văn minh
Bao cuộc đời, đã đổi thay số phận
Sống an lành, và thành Phật, Thánh, Tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s