CHỌN CON ĐƯỜNG HI SINH-1

CHỌN CON ĐƯỜNG HI SINH

Kiếp sống con người rồi ai cũng chết;
Nếu chỉ biết hi sinh cho bè phái, đảng phái, cũng như sự hi sinh vì thù hận, nhất là hận thù dẫn đến nồi da nấu thịt thì không đáng để hi sinh.
– Mà hãy hi sinh vì Cội Nguồn, hi sinh cho độc lập dân tộc, hi sinh bảo tồn nòi giống Rồng Tiên, thời sự hi sinh ấy thật cao cả, anh linh tỏa sáng ngàn đời, rạng danh con cháu nở mặt nở mày Tổ Tông.
– Sự hi sinh chỉ vì hận thù, cũng như hi sinh tranh bá đấu đá lẫn nhau, thắng là Vua thua là Giặc là sự hi sinh phi nghĩa, chẳng đem lại vinh quang cho Dân Tộc, mà còn dẫn đến độc tài độc trị. làm hại dân hại nước. Sự hi sinh không tạo ra phúc mà chỉ đem đến tai họa tạo ra bao nghịch cảnh đau thương.
– Còn nếu chỉ biết hi sinh vì danh lợi, thì sự hi sinh ấy chỉ đem lại cho cá nhân mình, sự hi ấy không cao.
– Hi sinh làm sáng tỏ Cội Nguồn, cho sự hòa giải dân tộc, xóa bỏ hận thù đem lại sự bình yên cho đất nước, để mai sau con cháu hưởng thái bình an lạc đó mới là sự hi sinh cao cả.
– Hi sinh thờ những danh nhân ngoại bang, sao cho bằng hi sinh thờ Quốc Tổ.
Tôn thờ sự hướng ngoại, sao bằng tôn thờ truyền thống anh linh dựng nước giữ nước đã trải qua hàng nghìn năm Văn Hiến.
– Vì thế sự hi sinh luôn phải được lựa chọn, hi sinh đúng chỗ hi sinh có hiệu quả , thì sự hi sinh ấy mới có giá trị lưu danh mãi mãi, tỏa sáng đời đời.
Nói đến cái chết thời ai không chết, đời người chỉ chết một lần không ai là tránh khỏi, chết trẻ, chết già, chết đau, chết bệnh, chết vì tai nạn. Những bậc giác ngộ họ chọn cái chết đúng nghĩa chết vinh quang và bất tử. Cống hiến đời mình cho nhân loại, cho Tổ Quốc non sông.
Sự chết đem lại nhục nhã cũng như sự nguyền rủa ở đời thì không đáng chút nào, nhất là cái chết phản nước hại dân linh hồn sa đọa đi vào khốn khổ tối tăm mãi mãi. Con cháu liên lụy nhục nhã Tổ Tông. Chết như thế có đáng không ?
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s