TRỞ THÀNH ĐẠI THỤ DÂN TỘC VIỆT NAM,

TRỞ THÀNH ĐẠI THỤ DÂN TỘC VIỆT NAM,

Dân tộc Việt Nam phải biết trụ vào Nguồn Cội của chính mình. Để có giá trị vị trí Dân Tộc đại thụ năm nghìn năm Văn Hiến.
– Sự phát triển nào cũng phải có cái Gốc, dù cho đó là sự phát triển nhỏ hay lớn. Phải có nguyên tắc phát triển, càng phát triển lớn mạnh, thì càng bảo tồn cái Gốc của nó.

– Sở dĩ nhiều loài cây trở thành cổ thụ. Là vì nó luôn nuôi lớn cái Gốc của nó. như cây Đa, Sanh, Bồ Đề. Sự nuôi lớn cái Gốc thời cũng lớn cành xanh ngọn.
– Một dân tộc biết dưỡng nuôi cái Gốc cho lớn, thì dân tộc đó lớn mạnh vô cùng, có thể bao trùm thế giới. Nhất là cái Gốc có nền tảng Văn Hóa Thiên Ý Vũ Trụ.
– Trụ vững Cội Nguồn để phát triển lớn mạnh Dân Tộc, đó là nguyên tắc của sự phát triển. Trở thành Đại Thụ Dân Tộc. Không thể làm khác đi được, nếu muốn trở thành Dân Tộc tột đỉnh vinh quang.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s