TIẾNG SẤM VANG

Cội Nguồn trở lại, tiếng sấm vang
Văn Hóa Rồng Tiên, ánh đạo vàng
Tỏa sáng rạng ngời, non với nước
U Minh tan biến, trổ vàng son
Kế thừa Quốc Tổ, niềm tiếp bước
Lạc Hồng nòi giống trổ vinh quang
Dân giàu nước mạnh, đường hạnh phúc
Văn Minh trổi dậy, nước Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————