TIẾNG SẤM VANG

TIẾNG SẤM VANG

Cội Nguồn trở lại, tiếng sấm vang
Văn Hóa Rồng Tiên, ánh đạo vàng
Tỏa sáng rạng ngời, non với nước
U Minh tan biến, trổ vàng son
Kế thừa Quốc Tổ, niềm tiếp bước
Lạc Hồng nòi giống trổ vinh quang
Dân giàu nước mạnh, đường hạnh phúc
Văn Minh trổi dậy, nước Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s