MÙA XUÂN TRONG LÒNG TA-1

MÙA XUÂN TRONG LÒNG TA,

Ai đua chen, tôi cứ về Nguồn Cội
Theo Vua Hùng, đầu đội đức Trời Cha
Nền truyền thống, năm nghìn năm sáng tỏ
Quá khứ hiện về, trước mắt đâu xa
Tôi giã từ, những tháng ngày vô bổ
Những tháng ngày, thù hận nặng lòng ta
Tôi đã ngộ, những vết thương xưa cũ
Cần quên đi, và cứ để trôi qua
Tôi đã thấy, một chân trời rộng mở
Dứt hận thù, và cả những xót xa
Đường Nguồn Cội, đường yêu thương niềm nở
Cội phúc lành, luôn trổi khúc tình ca
Nhờ phấn đấu, luôn vượt qua tất cả
Nghe lòng tôi, như trổi dậy đơm hoa
Giã từ lầm lạc, biết buông biết bỏ
Như mùa xuân, luôn trổi dậy trong ta
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s