NGUYỆN CẦU BÌNH YÊN

NGUYỆN CẦU BÌNH YÊN

Ngán ngẫm điêu tàn, cảnh chiến tranh
Binh đao máu lửa, dậy tràn lan
Nhà tan cửa nát, đầy nguy khốn
Bom rơi đạn nổ, thịt xương tan
Mơ chi cái cảnh, tang với tóc
Nay còn mai mất, chẳng khói nhang
Thây phơi xương lạnh nơi trận địa
Được gì nầy hỡi, những lầm than
Nếu được hi sinh chống quân xâm lược
Thời còn gì bằng, hi sinh cho nước cho non
Hi sinh trong cảnh, nồi da nấu thịt
Tương tàn đẫm lệ, khổ cháu con
Chẳng ngại hi sinh sợ niềm lầm lạc
Anh hùng gì hỡi, những nát tan
Cầu mong non nước, nước non
thái bình an lạc, bình yên nước nhà
Cầu cho con cháu Tiên Rồng,
Sớm lên bờ giác, qua đò hiền lương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s