HẠI CÁI TA

HẠI CÁI TA

Bỏ Nguồn bỏ Cội bỏ Ông Cha
Chẳng nhớ Hùng Vương, chẳng ngợi ca
Truyền thống dựng non không nhắc đến
Xứng đâu thừa kế, tự ba hoa
Hùng Vương Quốc Tổ soi quán xét
Ai người xứng đáng, chọn lựa ra
Lãnh đạo nước non, theo Thiên Ý
Làm cho cuộc sống, cảnh thăng hoa
Đâu thể tranh giành, hay độc chiếm
Vì cơ Thánh Đức chiếu sáng soi
Xót thương cho kẻ, còn tăm tối
Làm mờ lý trí, hại cái Ta
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s