THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI-1

THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI

Tôi đã quyết, và trở về Nguồn Cội
Giác ngộ ra, tôi đã ngộ bao điều
Đời lạc Cội, như lục bình vô định
Mãi lạc loài, vùi dập biết bao nhiêu
Nỗi ưu tư, trên quãng đường còn lại
Và giờ đây, đã hết những ưu tư
Lòng sung sướng, đầy niềm vui sáng lạng
Đường tương lai, đầy mở rộng thênh thang
Tôi đã quyết, những gian nan không ngại
Và từ đây, tôi tu luyện bản thân
Luôn vững tin, trong niềm tin tự tại
Luôn truyền kinh, tận độ khắp nhân sinh
Làm cho đời, luôn hạnh phúc bình yên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s