TÌM LỐI THOÁT VƯỢT RA

TÌM LỐI THOÁT VƯỢT RA
Đời lạc bước, trong thế thời đen tối
Cảnh xô bồ, đầy vạn lối yêu ma
Biết bao người, đã vùi chôn kiếp sống
Cũng lắm người, đầy thảm thiết đọa sa
Ta cứ nghĩ, lặng im là khôn khéo
Nào hay đâu, đầy ngan trái, trái ngan
Càng vô cảm, thời càng thêm nhức nhối
Chính đời mình, luôn tiếp xúc thê lương
Đầy bất công, và cũng đầy nguy khốn
Họa xâm lăng, kìa trước mắt lệ tuôn
Niềm lạc lối, trong thế thời xu thế
Cảnh anh hùng, trong tăm tối triền miên
Không lối thoát, vùi trong cơn vòng xoáy
Tỉnh lại đi, tìm lối thoát tai ương
Đi theo lời dạy Hùng Vương
Vượt qua kiếp nạn, đến nơi an lành
Nước non Việt Tiên Rồng hiển Thánh,
Theo Vua Hùng, dìu dắt chúng dân
Trở về Thiên Giới Quê Tiên,
Thiên Đàng cực lạc, an vui vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s