ĐẮP XÂY CƠ ĐỒ-1

ĐẮP XÂY CƠ ĐỒ

Tìm ai chi khác nữa
Theo Quốc Tổ Hùng Vương,
Người dựng nước dựng non
Ôi biển trời công ơn
Kế thừa luôn tiếp bước
Trên con đường vì nước
Nối chí lớn an ban
Chẳng ngại khổ lầm than
Làm nên nghiệp lớn rạng danh anh hùng
Giống Rồng Tiên, đều là Phật , Chúa,
Lạc Hồng vinh, Thần, Thánh cũng đây
Anh Linh trổi dậy tung bay
Làm theo Thiên Ý đắp xây cơ đồ
Noi gương Quốc Tổ Vua Hùng,
Dựng xây cơ nghiệp lẫy lừng Việt Nam,
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s