QUYỀN LỰA CHỌN-1

QUYỀN LỰA CHỌN

Quốc Tổ dựng nước đã từ lâu, đâu phải xuống trần để dựng nước.
Mà chỉ truyền lại những gì thất truyền thời dựng nước mà thôi.
– Đã là Quốc Tổ, thời không bao giờ làm hại con cháu, nhất là dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng.
– Người không bao giờ ép buộc ai cũng phải theo người. Vì mỗi con người đều có quyền lựa chọn, cũng như hiểu rõ những gì mình đang thừa kế, Uống nước nhớ Nguồn ăn quả nhớ người trồng cây, nét đẹp Văn Hóa Cha Ông truyền lại.
– Quốc Tổ luôn tôn trọng, Nhân Quyền, Dân Chủ Tự Do, nhất là Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc. những quyền cơ bản mà Tạo Hóa đã ban mỗi con người, quyền bất khả xâm phạm.
– Những ai có công vì non sông Tổ Quốc, cứu vớt con cháu Tiên Rồng, thời nhất định vinh danh trong hội kỳ ba Thánh Đức nầy. Do chính Anh Linh Quốc Tổ vinh danh công trạng cứu nước lưu danh đến muôn đời. Anh Linh Quốc Tổ tuy ở một chỗ những nhìn thấy tất cả mọi biến động xã hội, quá khứ, hiện tại, vị lại.
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cũng như Hồn Thiên năm nghìn năm Văn Hiến đang theo phò và làm theo hiệu lệnh Anh Linh Quốc Tổ.
Tóm lại : Anh Linh Quốc Tổ không ép ai đi theo mình tùy sự nhận thức và giác ngộ ở mỗi người.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s