DẮT CON VÀO CHỐN ĐƯỜNG LÀNH,

DẮT CON VÀO CHỐN ĐƯỜNG LÀNH

Đã là làm Mẹ làm Cha
Dắt chi con trẻ vào nơi hận thù
Kìa trước mắt Cội Nguồn sáng tỏ
Đường bình yên, bằng phẳng âu ca
Con đường đoàn kết nở hoa
Cho dòng máu đỏ, vàng da đượm tình
Làm Cha, Mẹ dẫn đường con cái
Theo Cha Ông, trung, hiếu, nghĩa, nhân
Biết thương đồng loại anh em
Như thời dựng nước Văn Lang cõi bờ
Uống nước luôn nhớ đến Nguồn
Ăn quả luôn nhớ đến người trồng cây
Chỉ những kẻ, tà tâm ngạo nạm
Mới cho mình khai dựng nước non
Làm cho non nước tiêu tan
Làm cho dân chúng điêu linh khốn cùng
Ơn Quốc Tổ bao giờ trả hết
Nay người về cứu nước cứu non
Làm cho nước Việt bình an
Chiến tranh chấm dứt, tiêu tan hận thù
Ai cũng muốn hòa bình đầm ấm
Nào ai đâu, có muốn chiến tranh
Nhà tan cửa nát điêu linh
Nồi da nấu thịt, anh em tương tàn
Hể hại người, thời người hại lại
Thù chồng thù, tai hại biết bao
Nước non vào cảnh binh đao
Chiến tranh máu lửa. thi nhau xuống mồ
Làm Cha, Mẹ nở nào nhìn thấy
Đàn con thơ chết chóc thảm thê
Hận thù gieo rét chiến tranh
Xương phơi trận địa, máu loan hãi hùng
Dắt con cháu trở về Nguồn Cội
Xóa hận thù, vào hội Rồng Tiên,
Theo chân Quốc Tổ Hùng Vương
Kế thừa di chí Cha Ông trao truyền
Ngày giỗ Tổ, thắm tình đoàn kết
Bắc- Trung- Nam thành kính dâng hương
Bàn thờ nghi ngút khói hương
Nói lên một cội anh em một nhà
Làm Cha , Mẹ dắt dìu con cái
Nghĩa Đồng Bào nòi giống Rồng Tiên
Cùng là dân tộc việt Nam
Thương yêu đùm bọc xóa tan hận thù
Làm được thế, đức lành biết mấy
Chết về trời, theo bước Hùng Vương
Gương lành Quốc Tổ soi chung
Dứt đi thù hận, thương yêu bọc đùm
Dắt con vào chốn đường lành
Không còn khốn khổ, yên bình ấm no
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s