CHUNG LỐI-1

CHUNG LỐI

Có phải em và anh
Cùng đồng cảm như nhau
Một niềm tin chung lối
Đi theo nền truyền thống
Theo chí hướng Cha Ông
Theo lời dạy Hùng Vương
Lạc Long và Âu Cơ
Có phải em và anh
Mãi gắng liền bên nhau
Từng sợi nhớ sợi thương
Như mây gió vấn vương
Khắp đất trời cùng đi
Có phải anh và em
Một cặp đôi trời sanh
Ta cùng chung chiến tuyến
Lòng hai ta nung nấu
Chống xâm lược ngoại xâm
Chống bạo tàn bất nhân
Hai ta là cặp đôi
Cùng đắp cùng chung xây
Cho non nước ngày mai
Nhân Quyền và tự do
Dân chủ và ấm no
Có phải anh và em
Cùng nhịp đập con tim
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s