TIẾP NỐI

TIẾP NỐI

Ông Cha ta, từ thuở dựng non sông
Cùng chung sức, tạo lên bao sức mạnh
Mở bờ cõi, chí khai sơn phá thạch
Thành Văn Lang, hùng mạnh mấy nghìn năm
Làm kinh hồn, khiếp vía lũ ngoại xâm
Một đất nước, đầy nhân văn nhân bản
Trọng nghĩa tình, đầy hiếu trung nhân nghĩa
Luôn đẩy lùi, bao nghịch cảnh tối tăm
Một đất nước, sống cuộc sống Văn Minh
Mạnh như Rồng, và cũng đẹp như Tiên
Mang triết lý, đầy hùng anh bất khuất
Làm nể phục, lân bang nhiều đất nước
Thật hào hùng, nền truyền thống Cha Ông
Là thế hệ, luôn gìn giữ thờ tôn
Gương lịch sử, mãi sáng soi tỏa sáng
Bao thế hệ, mãi thi nhau tiếp nối
Đầy vẻ vang, nòi giống ánh Lạc Hồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s