THÁI BÌNH AN,

THÁI BÌNH AN

Thiên Ấn Linh Kỳ, vũ trụ quang
Ngũ Sắc Linh Kỳ, chuyển thế gian
Địa Long Quốc Kỳ, thiên linh xuất
Việt Nam chuyển đổi, bước xuân sang
Cơ Trời vận hóa, bày sắp xếp
Lạc Hồng tỏa sáng, dậy vinh quang
Tam Kỳ phất phới, ngơn Thánh Đức
Năm châu bốn biển, thái bình an
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s