ĐẤT NƯỚC QUÊ HƯƠNG,


ĐẤT NƯỚC QUÊ HƯƠNG

Đất Việt quê hương, tỏa sáng rồi
gió xuân êm ả, khắp đất trời
Nghe lòng như bổng, người trẻ lại
Nghe hồn lân nhẹ, lắm ai ơi
Bừng lên khí thế, cao vời vợi
Con cháu Tiên Rồng, rạng cao ngôi
Địa long chữ S, uy linh khắp
Việt Nam đệ nhất, trong lòng tôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s