EM ĐÃ THẤY

EM ĐÃ THẤY

Em đã thấy, mặt trời xuất hiện
Ánh bình minh, tươi đẹp vô cùng
Bình minh Văn Hóa Cội Nguồn
Sáng soi thế giới mở đường độ nhân
Một con đường càn khôn thiên tạo
Thiên Ý Trời Nguồn Cội anh linh
Chuyển xoay vận nước vận non
Dung hòa đoàn kết keo sơn Đồng Bào
Ánh mặt trời, không gì sánh kịp
Chiếu sáng soi, độ tận hồn linh
Làm cho thế giới đổi thay
Thoát vòng chinh chiến bình an sống còn
Lòng sung sướng, bồi hồi xúc động
Thấy bầu trời tươi đẹp làm sao
Bầu trời đem lại tự do
Bầu trời đem lại ấm no cho đời
Và em thầm nguyện với lòng
Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng theo chân
Mặt trời xuất hiện thế gian
Anh Linh Quốc Tổ tối cao trở về
Sáng soi chân lý mở đường
Làm cho nhân thế, bớt thời khổ đau
Mặt trời Quốc Tổ người ơi
Người là ánh sáng thái dương cứu đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s