ĐIỀU CẦN LƯU Ý

ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Cho dù Phương Tây hay Phương Đông tình hình chính trị luôn biến động, ngay cả các nước hùng mạnh, nào có được bình yên. Nhưng họ tự biết liên kết thành sức mạnh liên minh, nương tựa nhau, chống lại các thế lực khác .
– Dân tộc Việt Nam tuy là một nước nhỏ nhưng cũng rõ được điều nầy. Không ai bảo vệ được mình cho bằng chính dân tộc mình bảo vệ chính mình, liên minh với các nước khác. Một dân tộc khôn ngoan như dân tộc Việt Nam thời không dại gì không liên minh với các nước Phương Đông, thậm chí kẻ cả các nước Phương Tây. Nhất là liên minh sức mạnh Châu Á.
– Nhưng đó chỉ là sự liên Minh, tạo lên sức mạnh cho chính mình, không phải chạy theo Tây Phương hóa, hay Đông Phương hóa. Nhồi sọ học thuyết Phương Tây, để rồi bị Phương Tây hóa xỏ mũi dắt đâu phải theo đó. Nhồi sọ đồi trị học thuyết Phương Đông để rồi bị Phương Đông lợi dụng. Chúng ta tuyệt đối không chạy theo bất cứ một xu thế nào. Cũng không bỏ xu thế nào luôn biết vận dụng xu thế làm sức mạnh cho Việt Nam chúng ta.
Chúng ta tự đứng lên bằng đôi chân tự lực chính mình, tôn thờ Nguồn Cội Việt Nam, luôn kế thừa di chí Cha Ông bảo tồn đất nước độc lập Dân Tộc.
– Một dân tộc biết vận dụng khoa học vật chất Văn Minh nhân loại làm lợi thế cho phát triển đất nước của mình, nhưng không bao giờ lệ thuộc chạy theo nó đó là dân tộc khôn ngoan,
– Văn Minh Tinh Thần bao giờ cũng là chủ thể của Văn Minh vật chất. Văn Minh Tinh Thần biến đổi thời Văn Minh vật chất cũng biến đổi theo.
– Trong hoàn cảnh hiện nay, những bước đi cho một dân tộc đã trải qua nhiều đau khổ, nhất là dân tộc đã nhận thức được sự khác khao Tự Do, Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng Bình Đẳng. Để thực hiện được những điều mơ ước nầy. Thời chính dân tộc Việt Nam phải tự lột xác đi lên, có nghĩa vượt qua Cọng Sản, Quốc Gia, tiến thẳng về Nguồn Cội hòa giải dân tộc, đoàn kết dân tộc, tôn thờ Quốc Tổ phát huy quang đại Văn Hóa Cội Nguồn đúng mức và mẫu mực, giải quyết mâu thuẫn giữa các xung đột, các tổ chức chính trị bất đồng nhận thức.
Sự tôn vinh Nguồn Cội tôn thờ Quốc Tổ, thời nhất định thoát khỏi hiểm họa xâm lược Trung Cọng. mà còn tiến tới văn minh dân giàu nước mạnh, luôn đem lại thành công đại thành công trong công cuộc đổi mới đất nước.
Trở về Cội Nguồn được cái lợi lớn là ổn định Việt Nam đồng hành cùng Quốc Tổ, đi đôi liên minh sức mạnh thế giới, đưa Việt Nam lên một tầm cao mới vẻ vang. Trách nhiệm vẻ vang nầy thuộc về toàn dân tộc, không phải của riêng ai. Việt Nam đã có Văn Hóa Cội Nguồn trong tay. Với khối lượng đồ sộ trở thành kinh tạng Văn Hóa Cội Nguồn, Không có một Văn Hóa nào chống lại nổi kể cả Văn Hóa Hán Tộc, cũng như Văn Hóa Phương Tây.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s