LỪNG DANH,

LỪNG DANH

Rồng Tiên vang dội, tự thuở nào
Đã mấy nghìn năm, mãi tự hào
Uy linh khiếp vía, quân xâm lược
Giờ đây tỏa sáng, đẹp biết bao
Về Nguồn dang rộng, tung đôi cánh
Đất trời vạn cõi, chí tóm thâu
Sóng gió vượt qua, đầy khí phách
Lạc Hồng vinh hiển, khắp năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s