LÒNG ĐEN TỐI

LÒNG ĐEN TỐI

Đời đen tối, chính là lòng thù hận
Một kiếp người, tràn ngập quỉ cùng ma
Mây mù che phủ lòng ta
Sầu theo năm tháng, sầu sa vạn sầu
Trời đã đổ, mưa Nguồn mưa Cội
Hãy tỉnh lòng, mà gội tắm đi
Cho lòng trong sáng bừng lên
Tiêu tan dứt sạch tối đen hận thù
Đừng hận nữa, gieo tình kết nghĩa
Cho tâm hồn nẩy nở mùa xuân
Đẹp tình đẹp cả thiên chân
Cho đời sống đẹp dứt đi lỵ phiền
Vòng tay ấm sum vầy cuộc sống
Tình yêu thương trổ gấm thêm hoa
Hận chi ta hại lòng ta
Hận thù, thù hận bỏ qua cho rồi
Thiện lòng xây lại cuộc đời
Chung nhau phụng sự sơn hà nước non
Để cho con cháu, cháu con
An vui hạnh phúc ấm êm thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s