CỘI NGUỒN

CỘI NGUỒN

Cội Nguồn quý lắm ai ơi
Bỏ rơi Nguồn Cội còn chi giống nòi
Còn Nguồn còn Cội tươi cành
Mất Nguồn mất Cội, héo nhành lá khô
Còn Nguồn còn Cội bình yên
Mất Nguồn mất Cội đảo điên thế thời
Ai ơi đừng bỏ Cội Nguồn
Ai ơi nhớ mãi con đường Cha Ông
Con đường dựng nước dựng non
Con đường độc lập vinh quang muôn đời
Còn Nguồn tồn tại yên lành
Mất Nguồn mất cả yên bình lao đao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s