ĐỂ ỔN ĐỊNH DÂN TỘC, VIỆT NAM CẦN NHỮNG BƯỚC ĐI NÀO

ĐỂ ỔN ĐỊNH DÂN TỘC, VIỆT NAM CẦN NHỮNG BƯỚC ĐI NÀO.

Trước tình hình hiện nay. Trung Cộng xâm lấn biên cương biển đảo, nhu cầu hòa hợp dân tộc là trên hết, con đường hòa hợp dân tộc đó, không ngoài hồi hương trở về Cội Nguồn, không còn phân biệt Cộng Sản, Quốc Gia, vượt lên tất cả xóa bỏ hận thù. Chung nhau tôn thờ Quốc Tổ. Đoàn kết thống nhất dân tộc. Phát huy quang đại Nền Văn Hiến Việt Nam tạo lên sức mạnh chống lại ngoại xâm.
– Trách nhiệm không phải chỉ riêng ai mà là toàn dân tộc Việt Nam, phải nhận thức được chỉ có người Việt Nam mới đem lại hạnh phúc cho người Việt Nam. Mà cũng chỉ có tôn thờ Quốc Tổ mới đem lại bình yên cho Dân Tộc. Nhất là phải xây dựng Hiến Pháp Minh Chính, Hiến Pháp Độc Tôn, không có Độc Tài , mở ra thời đại mới cho đất nước.
– Muốn làm được vậy không cần tìm đâu xa, ngay trong Văn Hóa Cội Nguồn Ông Cha. Văn Hóa Dựng Nước và giữ nước, truyền thống anh linh Dân Tộc cấp bách và khẩn cấp. Cây đã có Gốc, nước đã có Nguồn, tạo ra trào lưu đoàn kết thống nhất ý chí triệu người như một. Tạo lên sức mạnh Việt Nam. Kế thừa những gì Cha Ông để lại. Dân Tộc Rồng Tiên chính là dân tộc Thần Thánh, có dòng giống nào sánh kịp mà chạy theo thế nầy thế kia. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nơi Tâm chớ ở đâu mà tìm cầu, càng cầu càng xa càng lạc Đạo.
– Hãy tự làm chủ chính mình, làm chủ lấy vận mệnh dân tộc của mình. Đi theo di chí Quốc Tổ Hùng Vương. Làm lên cuộc sống Văn Minh nhất thế giới. Theo những gì Huyền Cơ đã định cho dân tộc Việt Nam. mở màng Thánh Đức đi vào độc lập 3000 năm tới, hết tiểu kiếp thứ 9, dẫn đầu thiên hạ năm châu về Trời. trên con đường Chủ Nghĩa Đại Đồng Thiên Quyền Nhân Chủ.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s