THẢM HẠI

THẢM HẠI

Quên Quốc Tổ, thời mong gì đoàn kết
Bỏ Cội Nguồn, thời dân chúng ly tan
Đường cứu nước, chỉ càng thêm vô ích
Tranh giành nhau, cùng kiệt sức lầm than
Những ai vì nước vì non
Theo chân Quốc Tổ định an nước nhà
Quyết tâm cũng cố Cội Nguồn
Quyết tâm vực dậy, con đường Việt Nam
Chuyển xoay vận nước vận non
Trở về Nguồn Cội, bình yên thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s