QUY LUẬT TỰ NHIÊN

Lạc Cội Nguồn, thời đi vào hổn loạn
Mất Gốc rồi, thời dân tộc điêu linh
Xa Nguồn Cội, thời lấy chi đoàn kết
Luôn đi vào, chinh chiến mãi triền miên
Những ai vì nước vì non
Di trì Nguồn Cội cứu dân phen nầy
Những ai lèo lái con thuyền
Càng nên cũng cố Cội Nguồn Cha Ông
Tự Nhiên định luật rõ thông
Ấy là kẻ trí, làm nên anh hùng
Danh thơm tỏ rạng lẫy lừng
Muôn thu sáng mãi khắp cùng nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-