SỰ CHUYỂN ĐỔI ĐẤT NƯỚC ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG ĐẠI THÀNH CÔNG

SỰ CHUYỂN ĐỔI ĐẤT NƯỚC ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG ĐẠI THÀNH CÔNG

Sự chuyển đổi đất nước cũng phải đi theo lộ trình trụ vững Cội Nguồn mà chuyển đổi. Lèo lái con thuyền Hiến Pháp, Luật Pháp, đi vào Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng đã có trong tay dân tộc Việt Nam chính là Văn Hóa Cội Nguồn.
Lèo lái con thuyền Hiến Pháp, Luật Pháp, đi lần đến Hiến Pháp, Luật Pháp minh chính, như thời Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp khai dựng nước Văn Lang.
– Hiến Pháp dựng nước giữ nước Văn Lang là Hiến Pháp Độc Tôn, nhưng không có độc tài độc trị. Vì tự Thể Hiến Pháp Văn Lang là Đa Nguyên Bách Việt, Nhân Quyền, Dân Chủ Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng. Hiến Pháp Minh Chính Ông Cha Ta, đã từng thành công lập quốc trị quốc kéo dài độc lập mấy nghìn năm niên đại Hùng Vương.
– Hiến Pháp Cội Nguồn Cha Ông. Hiến Pháp Đa Nguyên Bách Việt, tôn trọng Quyền con người Nhân Quyền, lấy Dân làm Gốc Dân Chủ, đi vào Công Bằng Bình Đẳng. Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc ai cũng như ai, không ai khác ai.
– Nếu đủ Tài lẫn Đức thì toàn dân tộc sẽ bầu lên làm lãnh Đạo đất nước, cần gì phải tranh giành cho tốn sức, khi dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng hội nhập Cội Nguồn trình độ dân trí đã nâng cao. Đương nhiên cái ác sẽ bị loại , chân, thiện, mĩ, sẽ được phục hồi.
– Đã hành hương trở về Cội Nguồn tôn thờ Quốc Tổ, thời Cộng Sản, Quốc Gia cũng chỉ là một, đều là dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng. Bắc – Trung – Nam một nhà, anh em cùng Nguồn cùng Cội. thắm tình đồng loại nghĩa Đồng Bào, từng gắng bó keo sơn hơn mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước đến nay.
– Dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng đổi mới đất nước phải đi trên con đường Đạo Pháp Dân Tộc, con đường dựng nước và giữ nước.
– Nền Văn Hiến dựng nước và giữ nước Ông Cha là nền Văn Hiến độc nhất vô nhị vũ trụ, phát Nguồn từ Thiên Ý Tạo Hóa, Luật Tạng vũ trụ. Thành nền Văn Hiến Văn Lang. Đạo – Đời cũng chỉ là một. Độc Tôn Hiến Pháp Minh Chính bao hàm cả Đạo lẫn Đời. có một không hai nơi trần thế.
– Vì vậy con dân Việt Nam con cháu Tiên Rồng, đổi mới cơ chế, thể chế từ độc tài xơ cứng, chuyển sang Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng phải theo lộ trình trụ vững Cội Nguồn. Lèo lái con thuyền Hiến Pháp không rời truyền thống dựng nước giữ nước đi đến thành công đại thành công.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s