MẾN ĐỨC TRỌNG HIỀN

MẾN ĐỨC TRỌNG HIỀN

Tài đức có thừa, sao quên người dựng nước
Nghĩa nhân có đủ, sao truyền thống bỏ quên
Phật trong tâm, phải đâu tìm với kiếm
Vì nước non, danh sáng trổ uy nghi
Nếu có duyên, thời Rồng Tiên chung lối
Đạo là đường, chấp pháp để mà chi
Kìa giặc thù, đã mưu toan cướp nước
Bỏ làm ngơ, Phật, Thánh cũng bỏ đi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s