CÓ NGƯỜI TỰ HỎI

CÓ NGƯỜI TỰ HỎI

Vì sao Văn Hóa Cội Nguồn có sức mạnh lan tỏa chóng mặt, tạo lên những đợt sóng ngầm vô tận khi đã bùng lên thời cuốn phăng tất cả. Như hỏa diệm sơn thiêu rụi những gì đi ngược lại Thiên Ý, nhất là thiêu rụi ngoại bang xâm lược, lịch sử dựng nước giữ nước đã minh chứng minh cho ta thấy không biết bao lần vùi dập ngoại xâm
Những ai yêu mến Cội Nguồn thường là tự hào mình là con cháu Rồng Tiên Dân Tộc Việt Nam.
Một Dân Tộc tỏa sáng tam quang không khác gì Nhật, Nguyệt, Tinh trên bầu trời vũ trụ.
Sức mạnh nào bằng Đời, Đạo cũng chỉ là một, sự văn minh ấy đã nói lên một Dân Tộc Thần Thánh khi đã trở lại Cội Nguồn tạo lên sức mạnh của sự bá chủ con cháu Tiên Rồng Việt Nam.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s