LẠC CỘI-1

LẠC CỘI

Lạc Cội Nguồn, đi vào khốn khổ
Nước non nầy, đổ vỡ nát tan
Quên đi Nguồn Cội Cha Ông
Đưa ta đến cảnh, chiến tranh dài dài
Mất Gốc rồi, lá cành tự héo
Lạc Cội Nguồn vùi lấp anh linh
Làm cho loạn lạc đao binh
Tan nhà nát cửa, khốn nguy điêu tàn
Đời lạc Cội còn gì tươi sáng
Mất Cội Nguồn tăm tối u minh
Dễ gì đánh bại ngoại xâm
Mong gì đoàn kết chung nhau diệt thù
Hãy mau về Cội về Nguồn
Chung tay xây dựng cơ đồ Việt Nam
Chung tay đánh đuổi ngoại xâm
Trường tồn độc lập vững yên nước nhà
Còn Nguồn còn Cội đẹp giàu
Bình an hạnh phúc sáng ngời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s