BỞI DO ĐÂU-1

BỞI DO ĐÂU

Ta đang sống, trên bầu trời trái đất
Nước Việt Nam, hình chữ S quê hương
Một Tổ Quốc, anh linh đầy bất khuất
Một Địa Long châu Á, thật thân thương
Một đất nước, năm nghìn năm Văn Hiến
Mãi oai hùng, đầy khí phách vô biên
Nào thua ai, mà cúi đầu luồn cúi
Bởi do đâu, mà dẫn đến nguy tai
Ta đang sống, trong tinh thần mất Gốc
Nên cúi đầu, hèn yếu kiếp tay sai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s