ĐẤNG CỨU THẾ

ĐẤNG CỨU THẾ

Đấng cứu thế cứu nước, không ai ngoài Anh Linh Quốc Tổ. Cùng anh linh Hồn Thiên Dân Tộc, năm nghìn năm Văn Hiến từ thời dựng nước Văn Lang đến bây giờ. Cũng như Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa lâm phàm phò Chí Tôn Quốc Tổ làm theo vận mệnh Huyền Cơ Thiên Ý Tạo Hóa Cha Trời đã định.
– Quốc Tổ lâm phàm ra đời với sứ mệnh làm theo Huyền Cơ Thiên Ý.
Ý Trời đã chọn đất nước Việt Nam con cháu Tiên Rồng khai sáng Chủ Nghĩa Đại Đồng. Chủ Nghĩa đỉnh cao Văn Minh Trí Tuệ Nhân Loại, vượt qua chủ nghĩa Tư Bản, Cộng Sản. Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ tối cao vũ trụ.
– Vì sứ mệnh Thiên Ý như thế, nên con cháu Tiên Rồng Dân Tộc Việt Nam phải nhanh chóng làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn truyền bá ra khắp cùng thế giới, khai mở chủ nghĩa Đại Đồng theo Huyền Cơ Thiên Ý đã định.
– Cơ Trời đã thế là điều may mắn cho Dân Tộc Việt Nam, một Dân Tộc đã chịu nhiều đau thương, có Quốc Tổ là đương kim tối cao vũ trụ, thần thông trí huệ không thể nghĩ bàn, thời Dân Tộc Việt Nam muốn gì được nấy nếu biết nghe theo lời dạy Quốc Tổ.
– Dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng, không theo Quốc Tổ thời còn theo ai. Ai có đủ quyền năng cứu dân tộc nầy thoát khỏi nanh vuốt Trung Cộng. Ai có đủ quyền năng làm cho Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng rạng danh khắp năm châu bốn biển. Đã là Quốc Tổ thời không bao giờ làm hại con cháu, dù cho đó là Cộng Sản hay Quốc Gia. Thậm chí những người hại dân hại nước mà biết quay đầu thời Quốc Tổ cũng yêu thương như bao người khác.
– Quốc Tổ là Ông Tổ dựng nước, thương hết con cháu không bỏ một ai, hãy làm theo lời dạy Quốc Tổ trong kinh giáo Quốc Bảo mà Quốc Tổ đã truyền dạy. Đi đến thành công đại thành công trên con đường đổi mới đất nước theo cơ Bất Chiến Tự Nhiên Thành.
– Nếu không có Quốc Tổ xuống trần truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn cứu dân tộc Việt Nam chuyển xây tình thế, soi sáng chỉ đường, thì nhất định dân tộc Việt Nam diệt vong theo âm mưu hiểm độc Trung Cộng.
Chúng sẽ dùng người Việt tàn sát người Việt như Tây Tạng, như Campuchia dẫn đến diệt chủng chết chóc khủng khiếp xóa sổ con cháu Tiên Rồng.
Với dã tâm khủng khiếp như thế, thì đời nào Quốc Tổ để cho chúng thực hiện được. Và chúng sẽ không còn cơ hội thực hiện mưu đồ thâm độc ấy cũng như nuốt trọn đất nước Việt Nam.
Ngược lại Quốc Tổ xây chuyển Huyền Cơ làm cho Trung Cộng tiêu tan, Thể chế độc tài sụp đổ chia năm xẻ bảy thôn tính lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau. Đầu rơi máu đổ thê thảm vô cùng.
– Trong tình thế nầy, dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng bằng mọi giá phải làm theo lời dạy Quốc Tổ. Vượt qua tất cả chướng ngại, gác bỏ hận thù trở về Nguồn Cội đoàn kết dân tộc, chung nhau xây dựng đất nước. Không còn chiến tranh và hận thù. Tiến tới dân giàu nước mạnh, Đa Nguyên Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng văn minh. Hãy làm theo lời dạy Quốc Tổ . Lập công trong cơ Thánh Đức kỳ ba nầy đưa Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng thoát khỏi ách nô lệ cũng như rạng rỡ khắp năm châu.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn,
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s