CÒN GÌ DÂN TỘC-1

CÒN GÌ DÂN TỘC

Đời lạc Cội, còn gì dân tộc
Sống lạc loài, cúi lạy Tàu, Tây
Làm cho Nam Việt điêu linh
Nát tan truyền thống, yêu, tinh lộng hành
Đời lạc Cội, phải đành lạc lối
Dân Việt Nam, cấu xé lẫn nhau
Xảy ra nội chiến, anh em
Hết mong cuộc sống bình yên thái bình
Muốn thoát khỏi, rơi vào nô lệ
Không gì hơn trở lại Cội Nguồn
Không còn lệ thuộc Tây, Tàu
Tự mình đứng vững như thời dựng non
Gương lịch sử, Cha Ông còn đó
Nào phải đâu, tìm kiếm cho xa
Gương soi niên đại Hùng Vương
Dân giàu nước mạnh vinh quang lẫy lừng
Mất đi Nguồn Cội, Cội Nguồn
Còn gì Dân Tộc, còn gì nước non
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s