SỐ PHẬN VIỆT NAM DO VIỆT NAM QUYẾT ĐỊNH

SỐ PHẬN VIỆT NAM DO VIỆT NAM QUYẾT ĐỊNH

Sự tai hại lạc Cội lạc Nguồn, không tôn thờ Quốc Tổ mất đi cái Gốc đoàn kết Dân Tộc, chia bè rẽ phái xu thế chạy theo ngoại bang kẻ theo xu thế nầy, người theo xu thế kia dẫn đến nồi da nấu thịt anh em tương tàn, Nam – Bắc phân tranh. Lúc nào cũng cậy nhờ vào một số nước phân xử, trong đó có Trung Cộng một thằng thâm độc gian xảo lúc nào cũng muốn thôn tính Việt Nam. Đây là một sai lầm lớn anh em tương tàn nhờ người ngoài phân xử không phải là dại lắm sao.
Dù cho bên nào thắng cũng bất lợi cho Dân Tộc. Phân xử không bên nào thắng cũng thiệt hại cho cả hai bên vì Nam- Bắc phân tranh tương tàn chém giết.
Thiệt hại lớn nhất chính là điêu tàn đất nước, cũng như thương tật chết chóc thê thảm biết bao. Sự khờ khạo nầy làm cho dân tộc Việt Nam không những chiến tranh triền miên, rơi vào khốn khổ, mà còn tuột hậu so với các nước, những nước trước đây thua kém Việt Nam xa.
– Trung Cộng hàng nghìn năm qua lúc nào cũng có dã tâm thôn tính đất nước Việt Nam. Phải nói là trăm mưu nghìn kế, sự phân chia Nam- Bắc là rơi vào kế bẫy âm mưu nuốt trọn Việt Nam vào tay Trung Cộng. Chúng càng thúc dục phân chia Nam- Bắc. Để dễ bề chiếm lần rừng vàng biển bạc của Việt Nam, nhất là biển đảo nguồn lợi rất lớn, nguồn hải sản,dầu mõ, hàng hải, hàng không. Việt Nam mất biển coi như mất luôn đất nước.
– Sự phân chia Nam- bắc anh em đánh nhau các thế lực ngoại bang hưởng lợi. Thằng bán vũ khí, thằng lấy tài nguyên khoáng sản những tài nguyên quý hiếm, thằng cướp đất đai biển đảo. Làm tan nát đất nước Việt Nam với bao công lao hàng nghìn năm dựng nước giữ nước bao thế hệ Cha Ông.
– Nếu không có Quốc Tổ lâm phàm trở lại trần gian, thời lấy đâu ra Văn Hóa Cội Nguồn soi đường cho dân tộc Việt Nam thức tỉnh tự mình đứng lên làm chủ lấy mình, thoát ra khỏi âm mưu cướp nước của Trung Cộng, phải nói chỉ còn trong gang tất, nguy cơ mất nước tới nơi, nước Việt không còn về tay Trung Cộng.
– Ai cứu được đất nước chúng ta. Nga, Tàu, Mĩ, Pháp, Nhật ư, sự ảo tưởng mơ hồ. Muốn cứu lấy đất nước chúng ta, Phải nói là chúng ta tự đứng lên đi theo làm theo lời dạy Chí Tôn Quốc Tổ. Cùng nhau trở về Cội Nguồn thoát khỏi nanh vuốt xâm lược Trung Cộng. Xây dựng lại non sông Tổ Quốc Việt Nam. Trên con đường độc lập dân tộc , dân giàu nước mạnh xã hội công bằng Dân Chủ Hóa Văn Minh. Quan hệ làm ăn với thế giới đôi bên cùng có lợi, liên minh sức mạnh giữ vững độc lập, trên con đường hòa nhập không hòa tan, cái khôn của một Dân Tộc là ở điểm nầy.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s