LỜI TỰA 23

LỜI TỰA 23

Có những sự việc đi trước thì có lợi, đi sau chẳng được gì, nếu còn chẳng qua cũng chỉ là đồ thừa thải không còn tươm tất nữa, đó là đi ăn cỗ ăn giỗ. Còn nói đến văn hóa Cội Nguồn khi đất nước cần chúng ta vào cuộc, thì chúng ta lơ đãng không mấy quan tâm, ngồi không xơi nước. Khi nền Quốc Đạo chấn hưng đâu vào đấy thì sự việc coi như đã rồi. Những ngôi vị tối cao đã có chủ, cái cần của nền Văn Hóa Cội Nguồn đã chuyển sang giai đoạn mới.

Tôi xin kể ra đây một câu chuyện:

Ngày xửa ngày xưa chưa có đồng hồ báo thức, phần lớn báo thức là nhờ tiếng gà gáy. Có một gia đình nọ nổi tiếng là biết cách làm giàu thói quen là hể nghe tiếng gáy của gà thì dậy để chuẩn bị cho ngày làm việc. Để thay thế con gà già mới chết, bà chủ liền mua một con gà trống thật lớn mục đích là để gáy to đánh thức mọi người dậy. Cũng như mọi ngày gia đình lớn bé cứ ung dung ngủ, giật mình thức dậy thì mặt trời đã xỉ lỗ mũi. Không kiềm nổi tức giận ông chủ luôn mồm quát tháo: Đồ ăn hại, mày làm trễ công việc của tao, đồ ăn hại, chỉ biết ăn cho nhiều mà không gáy. Để hả cơn tức giận ông liền đêm con gà ra xử tử. Sau đó lại mua con gà khác to béo hơn ông chủ rất hài lòng con gà trống này. Con gà mua về gáy loạn xạ hứng đâu gáy đó nhất là gáy ban ngày làm ông ngủ trưa không được. Ông chủ vô cùng tức giận quát tháo ầm ỉ: Đồ ăn hại, phá giấc ngủ của tao, tao đâu cần mày gáy vào lúc này, cái tao cần mày không đáp ứng, cái không cần mày lại sổ ra. Ông liền hối hả gia đình bắt con gà đem làm thịt, để hả cơn tức giận.

Các bạn nghĩ xem việc ông chủ cần là gà phải gáy vào lúc trời bắt đầu hừng sáng, còn gáy vào ban ngày hoặc không gáy là đã làm sai thiên chức của gà mà Trời đã giao cho.

Lịch sử sứ mệnh của con cháu Tiên Rồng là ca ngợi Văn Hóa Cội Nguồn, xây dựng Văn Hóa Cội Nguồn theo tiếng gọi của non sông, phát huy và giữ gìn truyền thống ông cha, giành độc lập, tự do, giữ độc lập tự do. Lúc Tổ Quốc non sông đất nước cần lại ngồi không xơi nước, thời cũng giống con gà biết gáy kia làm ông chủ tức giận đem ra làm thịt. Nếu có gáy thời gáy không đúng luật làm thiệt hại cho ông chủ lại bị ông chủ xử tử, đó là nói ông chủ gia đình.

Còn ông chủ của non sông Tổ Quốc Văn Hóa Cội Nguồn chính là Quốc Tổ Hùng Vương và hồn thiên sông núi. Lúc non sông đất nước cần không ra sức. Lúc non sông đất nước không cần lại đứng lên cuộc trò hề cho thiên hạ, làm bại hoại truyền thống nền văn hóa dân tộc.

Văn Hóa Cội Nguồn mang đến cho con người lòng yêu mến cái đẹp và căm thù những cái xấu, kiếp sống con người dưới ách nô lệ quả thật khủng khiếp. Hơn một nghìn năm nô lệ đã chứng minh điều đó, nghèo, đói, lạc hậu, tù đày, chết oan chết ức, đàn áp mất tự do, quyền được sống phải lệ thuộc chúng. Tài nguyên non sông Tổ Quốc chúng vơ vét sạch, nhìn ra thế giới chúng ta cảm thấy ngèn ngẹn sự tụt hậu của dân tộc mình.
* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s