CŨNG CHỈ MỘT NGƯỜI

CŨNG CHỈ MỘT NGƯỜI

Long : là Rồng
Hoa : là Tiên
Long Hoa chính thị Rồng Tiên
Rồng, Tiên : có nghĩa Long Hoa khác gì
Quốc Tổ, Di Lặc một người
Nói ra giáo pháp, Tiên Rồng, Long Hoa
Quốc Tổ, dựng nước Văn Lang
Tái sanh, Di Lặc, truyền kinh độ đời
Long Hoa Thiên Tạng cao vời
Long Hoa Pháp Tạng, rõ thời Cha Ông
Long Hoa Mật Tạng cao thâm
Long Hoa Luật Tạng, luật thiên Ý Trời
Long Hoa Đạo Tạng tuyệt vời
Đều là Quốc Bảo sáng ngời Rồng Tiên
Anh Linh truyền thống Việt Nam
Cội nền Văn Hiến Cha Ông trở về
Việt Nam con cháu Lạc Hồng
Hồi hương trở lại Cội Nguồn Tổ Tông
Ngày xưa dựng nước Văn Lang
Ngày nay trở lại truyền kinh mở đường
Mở ra Văn Hóa Cội Nguồn
Kỳ ba Thánh Đức, Tiên Rồng kỳ ba
Long Hoa mở hội Long Hoa
Rồng Tiên hiển lộ, Việt nam sáng ngời
Trần gian nhân thế về trời
Kéo dài năm nghìn năm tới,
Đi vào kết thúc
Tiểu kiếp thứ 10 chuyển sang,
16 triệu 800 nghìn năm, mở màn giai đoạn Hồng Hoang
Quốc Tổ trở lại trần gian
Trở thành Long Hoa Giáo Tổ, tối cao đất trời
Nói ra chủ nghĩa Đại Đồng
Thiên Quyền Nhân Chủ lẫy lừng năm châu
Việt Nam tỏa sáng biết bao
Lạc Hồng vinh hiển dâng cao vang lừng
Lời thơ vi diệu vô cùng
Chỉ cần hiểu rõ phước phần ức muôn
Lời thơ vi diệu thậm thâm
Chỉ cần đọc tụng cũng lên thiên đàng
Quốc Tổ anh cả con Trời
Chí Tôn Thiên Đế chủ thời tam thiên
Quyền năng Quốc Tổ vô biên
Đương kim vũ trụ quyền huy tột cùng
Xuống, lên chuyển kiếp tùy thời
Di Lặc, Quốc Tổ một người không sai
Nói ra giáo pháp Ông Cha
Long Hoa cũng thế, Rồng Tiên khác gì
Cứu dân cứu nước độ đời
Việt nam vì thế sáng ngời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s